Tim

Naš tim čini grupa visoko kvalifikovanih stručnjaka

sa višegodišnjim iskustvom.

Profesionalci VMR-a su uvek spremni da na sve

izazove odgovore profesionalno i kvalitetno u

najkraćem mogućem roku.

Kristian Hajnzic

General Manager

dr Valdimir Kovačević

Medicinski direktor

dr Boris Petrović

Radiolog

Mladen Erić

Viši radiološki tehničar

Zoran Sekulić

Radiološki tehničar

Dr sc. med. dr Vesna Njagulj

Radiolog

Ana Božić

Administrator

Aleksandra Čugalj

Administrator