MR pregled toraksa

Evaluacija medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša uz primenu najsavremenijih sekvenci, te MR angiografija velikih krvnih sudova – kontrastna MRA grana arkusa aorte, kao i MR venografija venskog sistema gornje aperture toraksa odnosno sistema gornje šuplje vene.