Spektroskopija

MR spektroskopija je neinvazivni dijagnostički test za merenje biohemijskih promena u mozgu. Spektroskopija daje dodatne informacije o hemijskom sastavu promene i obezbeđuje poređenje sa spektrom normanog tkiva. Primenom ove metode se dobijaju dodatne informacije koje unapređuju karakterizaciju tkiva.

Svaki metabolit se nalazi na specifičnoj frekvenciji i svaki od njih reflektuje određeni biohemijski proces. Posmatranjem promena koncentracija metabolita dobijamo mnogo kliničkih informacija. N-acetilaspartat (NAA) je marker neurona, pad koncentracije NAA znači gubitak ili disfunkciju neurona. Kreatin (Cr) je marker energetskog metabolizma. Holin (Cho) se nalazi u mijelinu i ćelijskim membranama, povišen je kod tumora i u inflamatornim procesima. Laktat je marker anaerobnog metabolizma. Lipidi su karakteristični za nekrozu. Povišen mioinozitol (mI) reflektuje porast populacije glijalnih ćelija. Promene u nivoima mI mogu biti predznak kognitivnog propadanja u uslovima neuroinflamacije. Povišen mI kod Alzheimerove bolesti se tumači kao znak glioze.

MR spektroskopijom mogu da se detektuju i drugi metaboliti: glutamin, glutamat, glukoza, propilen glikol, etanol, alanin, γ-aminobuterna kiselina, glicin itd.

Indikacije za MR spektroskopiju su: utvrđivanje gradusa glioma, razlikovanje glijalnih i neglijalnih tumora, praćenje efekata terapije, razlikovanje recidiva tumora od postterapijske nekroze, razlikovanje tumora od drugih lezija na primer ishemije demijelinizacije, infekcije, bolesti metabolizma.

Spektroskopija ima i prognostički značaj kod ishemije, demijelinizacije i drugih bolesti. Spektroskopijom se detektuju promene metabolizma i u parenhimu mozga koji po MRI odlikama izgleda zdravo kod hepatičke encefalopatije, epilepsije, demencija, mitohondrijskih bolesti, razvojnih poremećaja, itd. Morfološka snimanja prethode biohemijskim i neophodna su zbog preciznog postavljanja volumena od interesa (VOI) za spektroskopiju. Pregled MR spektroskopijom je dopunski pregled za radiologa. Obično se radi kao produzetak rutinskog MRI pregleda glave i zato celo snimanje traje malo duže nego obično. Nije potrebna posebna priprema osim da se opustite i ležite mirno u aparatu jer svako pomeranje može da poremeti snimanje. Najbolje je ako zadremate, jer pregled spektroskopijom nije bučan za razliku od MR imidžinga.