MR pregled mišićno-skeletnog sistema

Specijalni kalemovi za pojedinačne zglobove, uključujući i kalem za rame.

Prikaz svih zglobova uz primenu visokorezolutivnih snimaka ("submilimetarski" preseci - mogućnosti detekcije vrlo diskretnih lezija zglobne hrskavice).

Dinamske kontrastne studije mekotkivnih tumora.

MR pregledi kosne srži (aksijalnog skeleta).

Periferna MR angiografija (MRA i MRV)