MR mamografija (Magnetno rezonantni pregled dojki)

Pregled dojki pomoću magnetne rezonance ili MR mamografija (MRM) predstavlja ne invazivan, relativno brz i pouzdan pregled dojki. Pregled je pouzdan i važan u otkrivanju ili isključivanju postojanja invazivnog malignog procesa u dojkama. Uprkos tome, ovaj pregled ne može da zameni standardne preglede dojki pomoću X zraka (mamografiju) ili ultrazvučni pregled, nego je komplemetaran sa njima. Kažemo da je MRM „ idealna dopuna“ klasičnim metodama pregleda dojki.

MR mamografija ima relativno visok procenat lažno pozitivnih nalaza , te ne može biti korišćena kao prva ili jedina metoda pregleda dojki. Studije na velikom uzorku su pokazale da se primenom MR mamografije pre operacije maligniteta dojki u čak 30% slučajeva menja pristup lečenja od primarno planiranog. MR mamografija ne može da detektuje mikrokalcifikacije, to je zadatak klasične mamografije, kada kalcifikacije predstavljaju prvi znak početnog (pre invazivnog karcinoma) , te ova metoda ne može biti zamena za mamografiju!

Uloga i zadatak MR mamografije je da sa visokim stepenom pouzdanosti okarakteriše broj patoloških promena u dojci/dojkama, da izmeri njihovu tačnu veličinu i da okarateriše stepen proširenosti procesa u okviru dojke. Ovom metodom suvereno možemo razlikovati ožiljak od operacije i/ili zračenja od recidiva operisanog maligniteta, možemo uočiti fokus malignog tkiva kada druge metode ne mogu da ga detektuju (u slučajevima kada postoje metastaze, a ne možemo utvrditi mesto primarnog tumora) i sa visokim stepenom pouzdanosti evaluira dojke sa implantatima. Takođe , ovom metodom najpouzdanije procenjujemo izgled samog implantata u dojkama, bilo da je postavljen u dojku nakon operacije tumora, bilo da je postavljen radi uvećanja dojki.

Najoptimalnije je da vas radiolog koji vrši mamografiju ili Uz pregled uputi na MRM i da vam objasni korist od ove dijagnostike, koji je konkretan razlog zašto vas upućuje na ovaj pregled. Naravno i ostali lekari specijalisti uključeni u proces lečenja bolesti dojke mogu indikovati ovaj pregled (onkolozi, hirurzi, plastični hirurzi...).

Za pregled nije neophodna posebna priprema, nema posebnih ograničenja osim opštih kontraindikacija za izvođenje pregleda pomoću magnetne rezonance. Savetuje se da se pregled vrši u prve dve nedelje menstrualnog ciklusa (najidealnije između 5 i 10 dana ciklusa), ukoliko pacijentkinja ima ciklus, kako bi dobijen nalaz bio što pouzdaniji. Ukoliko pacijentkinja nema ciklus, tada se pregled može vršiti bilo koji dan u mesecu, bez ograničenja. Ukoliko konzumirate hormonsku terapiju, potrebno je da taj podatak navedete radiologu (tačan naziiv pilula, količina i dužina terapije).

Pregled je bezbolan, ali ono što može da bude malo neugodno je položaj prilikom pregleda, pošto je potrebno da se mirno leži na stomaku oko 15minuta -koliko traje pregled i obavezno se venski primenjuje kontratno sredstvo. Za primenjen kontrast nema posebnih kontraindikacija.

Na dan snimanja potrebno je da se uobičajeno ponašate; da redovno konzumirate hranu, koju ste planirali , kao i lekove- ukoliko koristite bilo kakvu terapiju. Naravno, možete popiti kafu ili čaj, kao što uobičajeno radite. Potrebno je na sam pregled doneti svu medicinsku dokumentaciju koju imate u vezi dojki; prethodne izveštaje lekara -radiologa i obavezno mamografske snimke i izveštaj sa ultrazvučnog pregleda.

Još jednom, MRM ne može biti prva i jedina metoda pregleda dojki, ne može zameniti mamografiju ili ultrazvuk u dijagnostičkom algoritmu pregleda dojki, može samo da sledi nakon njih!

Radiolog koji interpretira snimke vaših dojki će vam dostaviti izveštaj i snimke kompletnog pregleda (narezane na CD-u). U izveštaju radiologa će stajati zaključak nalaza (izražen kroz biras uz prateći broj 0-6) i tekstualna preporuka za dalje lečenje ili kontrole.