MR pregled karlice

SENSE kalem za snimanje karlice sa mogućom debljinom preseka do 2-3 mm (ciljani pregledi rektuma i rekto-sigmoidnog kolona, uterusa, ovarijuma, prostate, semenih vezikula, mokraćne bešike, regionalnih limfonodusa...).

Detekcija suptilnih lezija (fisure, fistule).

Detekcija infiltrativnih lezija skeleta u ranoj fazi.

Arterijska i venska MR angiografija krvnih sudova karlice.