POČETNA ORGANIZACIJA OPREMA MR PREGLEDI PACIJENTIMA O MR-U KONTAKTIRAJTE NAS WEB LINKOVI
VAMED & Partners Novi Sad
Na inicijativu prof.dr Zorana Stošića, dr Vladimira Kovačevića i dr Dragana Kovačevića uspostavljen je kontakt sa VAMED-om, austrijskom firmom, koja se bavi planiranjem, gradnjom, opremanjem i vođenjem medicinskih ustanova širom sveta. Odluka o zajedničkom centru za magnetnu rezonancu je ubrzo sprovedena u stvarnost.  
 
 
>
   

Zavod za dijagnostiku «VAMED.- «VMR» je otvoren u oktobru 2003 god. u Novom  Sadu. Medicinske dijagnostičke usluge se vrše sa MR aparatom jačine magnetnog polja 1.5 T (Philips)

Pored savremene organizacije «VMR» je stekao izvanrednu reputaciju zahvaljujući radiolozima, koji lekarima i pacijentima
omogućavaju tačnu i brzu dijagnozu.
Od otvaranja je u «VMR-u» pregledano preko 40.000 pacijenata.

Ljubazno osoblje, prijatan ambijent vrhunska dijagnostička usluga su prednosti «VMR-a»

 
   
Zavod za dijagnostiku "VAMED" , Novi Sad   impresium